Uitgebreid assortiment
Op voorraad
Kwaliteit en veiligheid
Deskundig advies

Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden

PRIVACYVERKLARING VAN TON OVERMEER B.V.

Versie 1.1. van d.d. 21-01-2020.


Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Ton Overmeer B.V., gevestigd aan Oosteindseweg 73, 2661 EB Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Wanneer is dit privacy beleid van toepassing? Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ton Overmeer B.V. verwerkt van iedereen die met ons contact heeft (gehad), zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.


Contactgegevens:

Ton Overmeer B.V.

Adres: Oosteindseweg 73, 2661 EB Bergschenhoek

Telefoon: 010-5299411

K.v.K. nummer: 74929437

Email: info@tonovermeer.nl

Website: https://www.draagarmstelling-online.nl en https://www.draagarmstellingen-online.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Alle informatie die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een offerte (op maat), het plaatsen van een bestelling of bij een informatie-aanvraag.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ton Overmeer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling en betaling.

- Indien van toepassing: Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Ton Overmeer B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

- Ton Overmeer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Ton Overmeer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Delen van persoonsgegevens met derden: Ton Overmeer B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Ton Overmeer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ton Overmeer B.V.) tussen zit.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tonovermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Ton Overmeer B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor de cookies die Google Analytics plaatst en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij u naar de verklaringen van Google op hun eigen website. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen, Ton Overmeer B.V. heeft hier geen invloed op. .


SSL certificaat:

https://www.draagarmstelling-online.nl en https://www.draagarmstellingen-online.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Dit is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen onze website en een internet browser. Op die manier kunnen gegevens live gecodeerd bewaard worden waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ton Overmeer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tonovermeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ton Overmeer B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Ton Overmeer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@tonovermeer.nl.